Wat maakt de Odd Fellows nu zo bijzonder? Je hebt het voor een deel al in de voorgaande tekst gelezen. In een wereld waar wij allemaal profiteren van de economische en technologische vooruitgang, is het goed elkaar ook als mens te blijven ontmoeten en van gedachten te wisselen over andere zaken in het leven die ook belangrijk zijn.

Elkaar ontmoeten, ongeacht ieders maatschappelijke functie. Zo is de loge-avond voor velen een rustpunt in de week, waarin bezinning en verdieping centraal staan in een sfeer van onderlinge betrokkenheid en respect.

De logeleden vormen een divers gezelschap, zowel in leeftijd, ervaring en achtergrond, als in levensvisie. Gecombineerd met gemeenschappelijke aspecten als respect, betrokkenheid en geestelijke ruimte geeft dit de vertouwde sfeer die persoonlijke ontplooiing en ontmoeting mogelijk maakt.

“Voor mij is respect dat we ieder in haar of zijn waarde laten, zonder dat we op elkaar gaan lijken. De kunst om te luisteren naar wat de ander te vertellen heeft en begrip te tonen voor haar of zijn mening, zonder dat je het er mee eens hoeft te zijn. Je wordt niet afgerekend op wat je zegt maar er wordt naar je geluisterd. Respect is ook bereid zijn om te leren van elkaar. In de loge mag je zijn wie je bent. Je kunt je kwetsbaar opstellen, in de wetenschap dat een ander daar geen misbruik van zal maken.
Open staan voor de ander, de ander accepteren zoals die is, zoals de ander dat ook tegenover jou doet. Het gaat er niet om wat je bent, maar wie je bent. Dat steeds weer te ervaren in de gesprekken die je voert, dat is waardevol. Dat is belangrijk voor mij.”