De media laten het dagelijks weten en de meeste mensen voelen het zelf ook: Geld, status, efficiency, vooruitgang, materiële welvaart en uiterlijkheden zijn in deze tijd erg belangrijk. De groepen waar wij in het verleden onze zingeving aan ontleenden krijgen een steeds minder prominente rol in ons leven.

Toch blijft in deze tijd de vraag naar zingeving en de behoefte aan spirituele ontwikkeling bij veel mensen aanwezig. Een scala aan bijzondere boeken, cursussen en kleinere groepen is ontstaan, waarbij mensen deze zingeving en spiritualiteit kunnen ontwikkelen. Niet meer gestuurd door wat men moet vinden, maar zelf zoekend naar een eigen invulling ervan, samen met anderen.

 

De Odd Fellows zijn zo’n bijzondere groep.

De Odd Fellows vormen een internationale vereniging op ethische grondslag.

Deze bestaat sinds 1819. In Nederland en België zijn er ongeveer 80 plaatselijke Odd Fellow-verenigingen die samen ongeveer 3.000 leden hebben. Een plaatselijke vereniging wordt “loge” genoemd. Dit woord komt van het Engelse “lodge”, dat hut of herberg betekent.

De Turfschiploge heeft een vaste tweewekelijkse loge-avond. Deze bijeenkomst staat in het teken van bezinning, kennis nemen van elkaars ervaringen en standpunten en het elkaar als mens ontmoeten.
Kortom: verdieping en sociaal contact.

De loge-avond bestaat uit twee delen. De avond begint met een formeel deel, dat de zitting word genoemd. Hierin ligt het accent op verdieping en bezinning.
Het tweede deel van de avond, de na-zitting, is gericht op uitwisseling en persoonlijk contact. Het geheel is een combinatie van persoonlijke verdieping en rust in een sfeer van respect en onderlinge betrokkenheid.

Daarnaast zijn de loges maatschappelijk actief door het mede uitvoeren van projecten, gericht op ondersteuning en ontplooiing.