Velen zien de loge als een persoonlijke leerschool. Ze merken dat zij na een aantal jaren lidmaatschap anders over zaken zijn gaan (na)denken.

Termen die je bij de Odd Fellows regelmatig tegen zult komen zijn vriendschap, liefde en waarheid. Vriendschap, gericht op het geven en ontvangen. Liefde gericht op het geven zonder een tegenprestatie te verwachten. Het zoeken naar waarheid wordt ervaren als een persoonlijke drijfveer om het diepere van het leven te onderzoeken.

Het samenspel van geestelijke ruimte, respect, betrokkenheid, rituelen en onderlinge warmte schept een prettige sfeer. Binnen deze sfeer is het mogelijk van elkaars ervaringen te leren en de eigen geest aan te scherpen rond vraagstukken die je in het leven tegenkomt. Vraagstukken waar meestal geen eenduidig antwoord op te vingen is, waar door de tijd heen andere antwoorden op gevonden worden. Vraagstukken die het waard zijn om te blijven onderzoeken.