De na-zitting staat in het teken van persoonlijk contact. Er wordt nagepraat over de zitting en over andere zaken.

De contacten gaan verder dan de zitting en het loge-gebouw, ook buiten de loge trekken leden met elkaar op. De partners van de leden zijn enkele keren per jaar welkom bij speciale activiteiten.

 

Naast het contact tussen de leden van een loge zijn er ook contacten tussen de loges. Bij bijzondere gebeurtenissen komen er vaak leden van andere loges de avond bijwonen.

Er zijn leden die tijdens hun vakantie in het buitenland een zitting bijwonen van de plaatselijke Odd Fellows. Ook op deze manier ervaren we dat we niet alleen lid zijn van een loge, maar ook van een wereldwijde organisatie.