Loges worden door mensen die ze niet kennen vaak geassocieerd met “geheim”. En soms met een negatieve klank, alsof daar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.

De Odd Fellows zijn géén geheim genootschap; we respecteren echter wel dat datgene wat we in de beslotenheid onder elkaar als vrienden bespreken, niet zomaar openbaar kan zijn. Maar dat geldt bij alle vriendschappen tussen mensen.
Daarnaast gebruiken we symbolen, en die drukken meer uit dan je met woorden soms zeggen kan. De betekenis van de symbolen kan daarom vaak niet goed worden uitgelegd, maar gedurende de ontwikkeling die je als Odd Fellow doormaakt kom je zelf vaak achter de ware betekenis. Geen geheim genootschap dus.