Rituelen en symbolen vinden we dagelijks in ons leven. Iedereen heeft bijvoorbeeld een “ochtendritueel” van opstaan, wassen, ontbijten en met de dag beginnen. Wordt dit ritueel verstoord, dan kan dit zelfs doorwerken in de rest van de dag.

Het symbool voor medische zorg is een rood kruis en een groen verkeerslicht betekent dat je mag doorrijden.

Ook binnen de loge spelen rituelen en symbolen een belangrijke rol. Door het gebruik van rituelen en symbolen ontstaat een gevoel van herkenning,saamhorigheid en vertrouwen.
De rituelen en symbolen die tijdens de zitting worden gebruikt, zijn niet “eigen” aan de loges. Ze zijn afkomstig uit oude culturen of andere samenlevingen.

Tijdens de zitting geven rituelen en symbolen structuur en sfeer aan de bijeenkomst.

“Muziek bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer. Als je ergens binnenkomt wordt door de muziek de toon eigenlijk al gezet. Binnen de loge is dat niet anders, muziek is sfeerbepalend voor iedere zitting.
Muziek vult de pauzes tussen het gesproken woord. Zo ontstaat er voor mij gelegenheid om in alle rust na te denken over wat er gezegd is. Zo geeft de muziek een meerwaarde aan het gesproken woord.
De muziek moet passen bij de thematiek van de avond, maar ook bij de tijd van het jaar. Bij Pasen past andere muziek dan bij de zomervakantie. Het voert nooit de boventoon, muziek is ondersteunend aan het gesproken woord. Het kan klassieke muziek zijn, maar ook jazz, Ierse muziek, stemmige popsongs, als het maar bij de avond past. Dit maakt het geheel afwisselend en boeiend voor de luisteraars.”