De Turfschiploge houdt haar vaste tweewekelijkse loge-avonden op de 1e en 3e woensdag van de maand. Deze avond begint bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt de “zitting” genoemd, het tweede deel de “na-zitting”. De zitting begint doorgaans om 20:00 uur.

De zitting is het officiële deel. Deze kan worden gezien als een vergadering van de vereniging en verloopt volgens een herkenbaar patroon. De bijdragen van de verschillende leden worden afgewisseld met muziek. Centraal in de avond staat de bouwsteen. Door de opzet van de zitting ervaren de meeste leden deze als een rustpunt in de week.

 

Tijdens het tweede deel van de loge-avond, de na-zitting, staan de persoonlijke ontmoeting centraal. De invulling van dit deel van de avond verschilt per loge. Bij de Turfschiploge is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje verder te praten, over de bouwsteen, de zitting of over persoonlijke zaken. En de inwendige mens wordt daarbij niet vergeten!
“Rituelen en symbolen zijn van alle tijden en verbinden alle tijden. Ze drukken gevoelens uit en roepen emoties op die moeilijk in woorden te vatten zijn, gevoelens en emoties die ieder anders kan beleven.
Door het gebruik van symbolen en rituelen binnen de loge ontstaat bij mij een gevoel ban herkenning en geborgenheid: ook als ik bij een andere loge ben, zelfs in het buitenland, ook al spreek ik de taal niet. Ik voel me dan onmiddellijk thuis.
De rituelen en symbolen geven mij een gevoel van rust, ruimte en tijd om even stil te staan bij mezelf. In het begin moest ik er aan wennen, maar hoe langer ik lid ben, hoe meer ik de rituelen en symbolen tot mij gaan spreken, hoe meer ik ze ga waarderen.”