Ondanks alle verschillen en diversiteit tussen de leden, of misschien juist wel daardoor, ontstaat er een band tussen de leden. Deze is zichtbaar bij de loge-avonden in de sfeer, in de manier waarop wij elkaar begroeten en met elkaar omgaan.

De leden tonen oprecht interesse in elkaar, in elkaars visie en meningen en in wat de ander bezig houdt. De onderlinge band is zodanig dat ook buiten de loge de leden naar elkaar omzien. Steun voor elkaar op moeilijke momenten, delen van vreugde bij feestelijke gebeurtenissen.

De betrokkenheid strekt zich ook uit naar onze samenleving. Eén van de kernbegrippen van de Odd Fellows is het werken aan een betere wereld. Deze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in projecten gericht op ondersteuning en ontplooiing. Een voorbeeld hiervan is de essaywedstrijd voor scholieren. Een groep van rond 100 winnaars uit zo’n 20 landen gaat twee weken naar Amerika en is onder andere te gast bij de Verenigde Naties. Door het Internationale karakter van de Odd Fellows ontmoeten jongeren uit verschillende landen elkaar en is er gelegenheid voor uitwisseling van culturen.

“De waarheid intrigeert. Alleen jij bepaalt wat waarheid is en wat niet; ieder heeft zijn eigen waarheid. Bij de loge heb je de ruimte om jouw waarheid te houden, niemand schrijft jou voor hoe en wat je moet denken. Het enige uitgangspunt dat we hebben is dat er meer is tussen hemel en aarde. Hoe ik dat invul, hoe ik daarmee omga, dat is aan mij. Het is natuurlijk altijd interessant om te horen hoe anderen dat invullen. Juist omdat er binnen de loge allemaal “andersdenkenden” rondlopen. Ik kan oppikken en meenemen wat ik zelf wil, wat ik waardevol vind, dit draagt bij aan mijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Die ruimte, die vrijheid van denken, gecombineerd met de wederzijdse acceptatie en respect, dat is voor mij geestelijke ruimte.”