Hoe ga je om met respect? Hoeveel ruimte geef je aan de ander en hoe verleg je daarbij jouw grenzen? In hoeverre ben je bereid om naar een ander te luisteren bij het vormen van jouw mening?

Binnen de loges zoeken wij een sfeer waarin je jezelf kunt zijn. Je wordt gerespecteerd om wie je bent, niet om wat je bent. Dat betekent niet dat iedereen het altijd met elkaar eens is. Juist de diversiteit van de leden vinden wij prettig.
En verschillende mensen hebben verschillende meningen, ideeën en overtuigingen. Odd Fellows maken juist gebruik van die verschillen voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Wij treden elkaar open tegemoet, met pretlichtjes in de ogen.
Iedereen is welkom en wordt gewaardeerd voor zijn eigen, unieke inbreng.

“Ik had al snel het gevoel dat ik er echt bij hoorde. Ik voelde mij welkom en gewaardeerd. Dat gevoel is alleen maar groter geworden. We zijn betrokken bij elkaar. Ik ervaar begrip, saamhorigheid en vooral warme betrokkenheid bij mijn zijn.
Betrokkenheid uit zich ook in het leren van elkaar. Wat je met elkaar deelt, wat ik van de ander ontvang en wat ik geef, draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
De betrokkenheid gaat verder dan onze eigen loge; bij bijzondere gebeirtenissen gaan wij naar andere loges of komen leden van andere loges bij ons.
Vanuit onze onderlinge betrokkenheid kunnen we ook iets betekenen voor onze omgeving. Gezamenlijk of individueel een handje helpen lijkt dan bijna vanzelfsprekend.”