De media laten het dagelijks weten en de meeste mensen voelen het zelf ook: Geld, status, efficiency, vooruitgang, materiële welvaart en uiterlijkheden zijn in deze tijd erg belangrijk. De groepen waar wij in het verleden onze zingeving aan ontleenden krijgen een steeds minder prominente rol in ons leven.

Lees meer...

Wat maakt de Odd Fellows nu zo bijzonder? Je hebt het voor een deel al in de voorgaande tekst gelezen. In een wereld waar wij allemaal profiteren van de economische en technologische vooruitgang, is het goed elkaar ook als mens te blijven ontmoeten en van gedachten te wisselen over andere zaken in het leven die ook belangrijk zijn.

Lees meer...

Hoe ga je om met respect? Hoeveel ruimte geef je aan de ander en hoe verleg je daarbij jouw grenzen? In hoeverre ben je bereid om naar een ander te luisteren bij het vormen van jouw mening?

Lees meer...

Ondanks alle verschillen en diversiteit tussen de leden, of misschien juist wel daardoor, ontstaat er een band tussen de leden. Deze is zichtbaar bij de loge-avonden in de sfeer, in de manier waarop wij elkaar begroeten en met elkaar omgaan.

Lees meer...

Ieder mens is anders. Dat betekent dat ieder zijn eigen gedachten en waarheden heeft.

Lees meer...

De Turfschiploge houdt haar vaste tweewekelijkse loge-avonden op de 1e en 3e woensdag van de maand. Deze avond begint bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt de “zitting” genoemd, het tweede deel de “na-zitting”. De zitting begint doorgaans om 20:00 uur.

Lees meer...

Rituelen en symbolen vinden we dagelijks in ons leven. Iedereen heeft bijvoorbeeld een “ochtendritueel” van opstaan, wassen, ontbijten en met de dag beginnen. Wordt dit ritueel verstoord, dan kan dit zelfs doorwerken in de rest van de dag.

Lees meer...

Loges worden door mensen die ze niet kennen vaak geassocieerd met “geheim”. En soms met een negatieve klank, alsof daar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.

Lees meer...

De zitting is eerder al vergeleken met een vergadering waarin agendapunten afgewisseld worden met muziek.

Lees meer...

De na-zitting staat in het teken van persoonlijk contact. Er wordt nagepraat over de zitting en over andere zaken.

Lees meer...

Velen zien de loge als een persoonlijke leerschool. Ze merken dat zij na een aantal jaren lidmaatschap anders over zaken zijn gaan (na)denken.

Lees meer...

Iedereen heeft daar zijn eigen mening over.

Lees meer...