Op zaterdag 16 februari 2019 in Zandhoven (nabij Antwerpen) is de eerste gemengde loge binnen Nederland en België gesticht: gemengde Brabologe no. 201. (zie ook artikel in Gazet van antwerpen)

Binnen Europa zijn er nu 5e gemengde loges en mooi om te zien dat nu alle smaken aangeboden kunnen worden, zowel broeder-loges, zuster-loges als gemengde loges.
De plechtigheid bestond uit de tempelwijding, gevolgd door de stichting van de gemengde loge en tenslotte de installatie van het bestuur.

Om 13.00 werden wij verwacht en de festiviteiten liepen daarna nog lang door. Het was een mooie belevenis. Wegens het grote aantal aanwezigen, was de tempelruimte niet toereikend. Hiermee was rekening gehouden en een deel van de aanwezigen kon in de grote ruimte op de begane grond via een groot scherm de plechtigheden volgen (zie bijgevoegde foto).

De Turfschiploge No.94 was met 7 broederen aanwezig. Dit naast de 5 broederen van de gemenge Brabologe No.201, die ook lid zijn de Turfschiploge. Dat onderstreept de hechte band.

Brabologe, nogmaals gefeliciteerd met de stichting. Wij, van de Turfschiploge, wensen jullie een mooie verdere groei en bloei toe.