Afgelopen woensdag 30 januari 2019, voorafgaande aan de lezing "Antarctica, de hemel op aarde", vond de overhandiging van een cheque t.b.v. het project Kindercoach. Namens de grootloge nam onze districts gedeputeerd grootmeester, broeder Langereis, de cheque met een waarde van 500 euro in ontvangst uit handen van voorzittend meester, Patrick Kortz. Het geld is ingezameld onder de leden van Turfschiloge no.94 te Breda.

Bij de landelijke viering van het 200-jarig bestaan van onze orde op 6 April a.s. zal dit bedrag samen met alle andere bijdragen van de loges in Nederland en België worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van het Leger des Heils, de initiator en uitvoerders van het Project Kindercoach.