De lezing op woensdag 30 januari 2019 Antarctica, "de Hemel op Aarde", was een gezellig evenement.
Ondanks het voorspelde "antarctische weer" deze avond hadden, inclusief de spreker Ab Langereis, 17 mannen en vrouwen, de ‘barre tocht’ ondernomen om aanwezig te zijn.

Er waren naast zeven leden van de Turfschiploge nog negen dames en heren aanwezig.
Het was een prachtig verhaal van Ab Langereis. Hij had een mooi verslag over zijn reis met informatie over Antarctica, het ontstaan van het continent, de bewoners (mensen en dieren) met vele afbeeldingen. Het gaf een
prachtig beeld van de (sub) Antarctische eilanden.
Vooraf, tussendoor en daarna was het nog een gezellig samenzijn in het Turfschiploge Café op de eerste verdieping met hapjes en drankjes.
Verheugend is dat er ook belangstelling is voor onze loge. Zo was er een aspirant-lid en een aantal anderen die we ook hopen te verwelkomen op onze open zitting op 20 februari a.s. in het loge-gebouw.