UITNODIGING

De Turfschiploge No.94 organiseert een lezing door fysicus Dhr. Dr. Jacques Bakker getiteld “Het Venster van Bewustzijn” over
de opbouw van persoonlijkheid, het ik en religies.

Iedereen is welkom op DINSDAG 22 OKTOBER 2019 in het logegebouw GINNEKENWEG 141, 4818JD BREDA
Inloop: 19.30 UUR / Aanvang 20.00 UUR de lezing duurt tot ca 22:00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om deze interessante avond bij te wonen. De toegang is gratis evenals de koffie en thee.

Download hier de informatie-flyerDe Bredase vrijmetselaars en odd fellows loges organiseren tijdens de Open Monumentendagen gezamenlijk een open dag op zaterdag 14 september 2019 van 12.00 tot 16.00 in het logegebouw aan de Ginnekenweg 141 in Breda. Een nadere kennismaking met de Bredase vrijmetselaars en odd fellow-loges.