De Bredase vrijmetselaars en odd fellow loges organiseren samen een open dag op zaterdag 30 maart 2019 van 12.00 tot 16.00 in het logegebouw aan de Ginnekenweg 141 in Breda. Een nadere kennismaking met de Bredase vrijmetselaars en odd fellow loges.Lezing door Jan A. Keij, filosoof


Is het kwaad in de wereld een goddelijke ontsporing? Een tekort van de schepper van hemel en aarde? Kan het kwaad in de wereld verzoend worden met de idee van een goede God als schepper? Of is onze vaak wrede wereld eerder het resultaat van een duivelse daad?

In mijn lezing zal ik een ‘antwoord’ geven op deze vragen. Ik begin met het bewijs van het niet bestaan van God (vanuit het klaarblijkelijke kwaad in de wereld), om daar vervolgens afbreuk aan te doen via de filosoof Leibniz. Ik eindig via Voltaire en Schopenhauer met de filosoof Levinas, die het kwaad in verband zal brengen met de menselijke mogelijkheid het goede te doen – waarmee Levinas dus wijst op de ‘zin’ van het lijden. Ik kom zo uit bij de relatie tussen goed en kwaad.

Ik eindig tenslotte met de conclusie dat onze wereld niet alleen de beste der mogelijke werelden is, maar zelfs in zekere zin de volmaakte wereld. God valt dus niet te verwijten dat hij geschapen heeft... als... als hij dat althans gedaan heeft. Maar... dat doet er misschien niet toe.

En voor alle duidelijkheid: aan theologie zal ik niet doen. Integendeel, mijn verhaal zal door en door aards zijn – en uitgaan van menselijke ervaringen.

J.A. Keij
Lezing te houden op 19 april 2018 20:00 in de Waalse kerk te Breda.

download de poster


De Turfschiploge -samen met de gezamenlijke Vrijmetselaars- en Odd Fellow-loges- stelt u graag in staat deze lezing bij te wonen. Hebt u belangstelling voor het Odd Fellowship dan nodigen we u uit voor deze avond.