De Turfschiploge dankt haar naam aan de schipper Adriaan van Bergen, die in 1590 met een list het Spaanse beleg van de stad Breda wist te breken. Hij verborg een aantal dappere soldaten van prins Maurits onder de lading van zijn turfschip. Het schip met de waardevolle brandstof werd door de Spanjaarden zonder argwaan het kasteel van Breda binnengelaten, want het was in die dagen ijzig koud. Eenmaal binnen wisten ze de verkleumde Spaanse soldaten snel te overmeesteren en de poorten te openen zodat de hulptroepen van Maurits de stad konden overnemen.