Welkom op de website van de Turfschiploge nr 94 Breda!

Wie zijn wij?

De Turfschiploge is onderdeel van een wereldwijde organisatie, de Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.) www.oddfellows.nl

We zijn herkenbaar aan het symbool, dat bestaat uit drie met elkaar verbonden schakels, die staan voor Vriendschap, Naastenliefde en Waarheid.

We zijn verschillend in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht en hebben ervaren dat hechte vriendschap deze verschillen overbrugt.

Wat zijn wij?

Een vereniging die wil werken aan het welzijn van de samenleving in het algemeen en van de medemens in het bijzonder, Wij zien dit als een opdracht, omdat wij ons medeverantwoordelijk voelen.

Wat doen wij?

In onze loge komen wij twee-wekelijks bij elkaar om onze “accu” weer op te laden. Daarmee proberen wij enerzijds naar buiten toe gestalte te geven aan onze grondbeginselen en anderzijds ook te bouwen aan onze eigen vorming. De loge is voor ons een plaats waar wij naar elkaar luisteren en van elkaar leren, waarbij vertrouwen en respect hoog genoteerd staan. Ook het sociale aspect wordt als zeer waardevol ervaren.

Meer weten?

Op deze website informeren we u over onze loge. Ook kunt u meer lezen op de website van de Odd Fellows: www.oddfellows.nl.

Een samenvattende presentatie over het Odd Fellowship vindt u hier.